Перетворення акціонерного товарисва

Перетворення публічного акціонерного товариства у товариство з обмеженою або з додатковою відповідальністю дозволить:
 • уникнути витрат на обслуговування емісії цінних паперів (сплати послуг депозитарію цінних паперів, депозитарній установі, АРІФРУ);
 • зменшити кількість державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю товариства;
 • суттєво зменшити звітність товариства;
 • зменшити вірогідності накладання штрафних санкцій на товариство;
 • зменшити витрати на проведення загальних зборів товариства, публікації в пресі фінансової, річної, особливої інформації та інше.
Крім того, з 1 січня 2018 року проходження процедури лістингу на фондовій біржі є обов`язковою вимогою до публічних акціонерних товариств.
Перебування публічного акціонерного товариства в лістингу фондової біржі здійснюється якщо емітент дотримується основних наступних умов:
 • власний капітал емітента не менш 400 000 000 грн.;
 • річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менш 400 000 000 грн.;
 • середнє значення ринкової капіталізації емітента складає не менш 100 000 000 грн.
 • минимальна доля акцій у вільному обігу складає не менше 10%, при цьому сумарно у двох інвесторів може бути не більше 50% від цієї долі.
Безумовно, для більшості вітчизняних публічних акціонерних товариств дані умови нездійсненні. ?). На підставі вищевикладеного, протягом 2017 року публічні акціонерні товариства будуть змушені прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне або перетворитися в товариство з обмеженою (додатковою) відповідальністю.

Наші послуги:

 • підготовка необхідних протоколів засідань наглядової ради;
 • проведення загальних зборів товариства;
 • підготовка особливої інформації товариства;
 • підготовка документів для надання до НКЦПФР для зупинення та анулювання випуску акцій;
 • підготовка документів для державної реєстрації перетворення товариства.
Ми допоможемо Вам заповнити Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи з великою кількістю фізичних осіб-учасників юридичної особи у разі перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою (додатковою) відповідальністю (форма 1, затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5).
Copyright (C) 2010-2015 Emit Info Ltd. All rights reserved.