Створення, підтримка сторінки в мережі Інтернет для розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню (для фінансових установ)

Згідно закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансові установи повинні розкривати:
 • повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;
 • перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;
 • відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);
 • відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
 • відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
 • відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
 • відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;
 • рішення про ліквідацію фінансової установи;
 • фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
 • звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
  • акціонерам фінансової установи;
  • органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;
 • звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 • відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 • перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 • ціну/тарифи фінансових послуг;
 • кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;
 • іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
 • Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.

Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах не менше ніж за останні три роки.
Ми пропонуємо Вам послуги щодо створення Вашого власного веб-сайту.
Для створення Вам потрібно укласти договір з ТОВ "ЕМІТ ІНФО" та надати необхідні для розміщення матеріали.
При винекненні потреби додати або змінити інформацію на Вашій веб-сторінці Ви надсилаєте інформацію на електронну адресу garaschuk@i.ua і наші спеціалісти внесуть необхідні зміни.

Довідкова інформація за телефонами:
050 457-91-26 Ігор Гаращук

Зразок договору на обслуговування веб-сторінки фінансової установи
Copyright (C) 2010-2015 Emit Info Ltd. All rights reserved.