Оприлюднення річної фінансової звітності

Витяг з Інформаційного повідомлення щодо змін внесених до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Відповідно до частини першої статті 14 Закону підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.
Згідно з частино третьою статті 14 Закону підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). (Зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2019 року відповідно до пункту 1 розділу ІІ Закону про внесення змін).
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі). (Зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2019 року відповідно до пункту 1 розділу ІІ Закону про внесення змін).
Додатково слід зазначити, що статтею 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа зобов'язана вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.
Крім цього, щодо подачі та оприлюднення звітності у 2018 за діяльність у 2017 керуватись вимогами діючого законодавства, у тому числі нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

Нами створено та належним чином зареєстровано всеукраїнське періодичне видання "ЕМІТ ІНФО"
Для того щоб розмістити річну фінансову звітність у періодичному виданні "ЕМІТ ІНФО" необхідно виконати наступні дії:
  • Заповнити форму на сайті та отримати рахунок.
  • Надіслати на електронну адресу garaschuk@i.ua річну фінансову звітність та висновок аудитора. Фінансова звітність та висновок аудитора надсилається в будь-якому текстовому форматі.
  • Ми обробимо інформацію та направимо на Вашу електронну адресу макетований зразок для узгодження.
  • Після узгодження макетованої інформації Ви здійснюєте оплату послуг.
  • Після отримання оплати та публікації інформації ми направляємо Вам на поштову адресу (або іншим узгодженим шляхом) підписаний нами договір, оригінал рахунку, акт виконаних робіт та 2 примірника журналу з Вашою фінансовою звітністю.
Довідкова інформація за телефонами:
050 457-91-26 Ігор Гаращук
050 331-88-37 Михайло Коваль

Зразок договору на публікацію фінансової звітності

Замовити послугу (отримати рахунок)
Copyright (C) 2010-2015 Emit Info Ltd. All rights reserved.