Послуги від компанії “Еміт Інфо”


Згідно законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та "Про акціонерні товариства" певні товариства зобов`язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком, та іншу звітність на своєму веб-сайті в мережі інтеренет та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Пропонуємо послуги, щодо:

Створення та підтримки протягом року веб-сайту в мережі Інтернет для розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню:

Також ми допоможемо Вам:

Довідкова інформація за телефонами:
050 457-91-26
garaschuk@i.ua

Copyright (C) 2010-2015 Emit Info Ltd. All rights reserved.