Послуги від компанії “Еміт Інфо”

Згідно законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та "Про акціонерні товариства" певні товариства зобов`язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком, та іншу звітність на своєму веб-сайті в мережі інтеренет та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Пропонуємо послуги, щодо:

Створення та підтримки протягом року веб-сайту в мережі Інтернет для розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню:

Також ми допоможемо Вам:

  • Перетворити акціонерне товариство у товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю;
  • Заповнити Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи з великою кількістю фізичних осіб-учасників юридичної особи у разі перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою (додатковою) відповідальністю;
  • Підготовити та провести загальні збори Товариства;
  • Скласти річну та іншу звітність Емітента;
  • Підготувати Статут та внутрішні положення акціонерного товариства, враховуючи зміни законодавства України;
  • Розмістити звітність Емітента у видані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за розцінками видання;
  • Розмістити звітність Емітента в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Довідкова інформація за телефонами:
050 457-91-26 Ігор Гаращук
garaschuk@i.ua
Copyright (C) 2010-2015 Emit Info Ltd. All rights reserved.